KÖNYVTÁR
Általános névtan
Helynévkutatás
Személynévkutatás
Egyéb tulajdonnévfajták kutatása
Alkalmazott névkutatás

Kéziratok

Kéziratok

(Az oldalak helyes betöltéséhez szükséges lehet néhány speciális betűkészlet is.)


HOFFMANN ISTVÁN: Helynévkutatásunk utóbbi négy évtizede (habilitációs értekezés)

Névtani bibliográfia

Névtani tematika

Sásdi járás - adatbázis